Pressemeddelelser – et effektivt PR-redskab

Her på bloggen fortæller vi ofte om pressemeddelelsen, som er et godt redskab inden for kommunikation. De er yderst effektive, da de giver afsenderen af meddelelsen mulighed for at udbrede information meget specifikt og målrettet.

Definitionen på en god pressemeddelelse

En pressemeddelelse består af ensrettet kommunikation, og er derfor ikke det samme som pressemøder og interviews, hvor der gives feedback og stilles mange spørgsmål. Tværtimod er en god pressemeddelelse målrettet, velformuleret og præcis både når det gælder struktur og de oplysninger, den indeholder.

Meddelelsen forårsager derfor ikke yderligere spørgsmål, men består af fyldestgørende fakta, der som udgangspunkt ikke kræver yderligere forklaring.

Målgruppen for en pressemeddelelse varierer i lige så stor grad som afsenderen. Det kan være et firmas kunder, der skal oplyses om et nyt produkt, eller et partis vælgere, der har krav på svar eller behov for information.

Uanset hvem afsender og modtager er, så er der i forbindelse med en pressemeddelelse typisk altid tale om offentlige oplysninger, der kan tåle mediernes søgelys. Pressemeddelelsen er derfor en slags officiel besked, på trods af at den ofte er tiltænkt en bestemt gruppe modtagere.

Pressemeddelelser med positiv omtale

Et eksempel kunne være en ny direktør og en ny retning for et stort firma. På trods af at pressemeddelelsen sendes til medier, og dermed kommer for offentligt skue, er målgruppen med al sandsynlighed først og fremmest aktionærer, som man ønsker at berolige og på den måde sikre investeringer i firmaet.

Pressemeddelelser er et glimrende redskab for enhver der ønsker at kommunikere målrettet, men på trods af deres effektivitet kan pressemeddelelser både bruges positivt eller negativt.

Det afhænger alt sammen af hvilken besked, der skal afgives. Nogle pressemeddelelser må afgives af nød, f.eks. når der er situationer der kræver udredning, imens andre indeholder glædelige budskaber, man ønsker at udbrede til egen vinding.

Indholdet er derfor afgørende for, hvordan en pressemeddelelse modtages. På den måde kan det både være gavnligt eller skadeligt for afsenderen, men i bestemte situationer kan pressemeddelelser være uundværlige, når det f.eks. gælder om at begrænse dårlig omtale.

Du kan se PR-bureauet Supra Medias eksempler og viden om effekt af PR-kampagner og pressemeddelelser her.

Hvis du er i tvivl om, hvad PR eller public relations betyder og handler om, kan du læse mere i dette link delt via Link-blog.dk:
public relations